คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน

 

 

เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม 1
โดย ฤาษีลิงดำ

 

คาถาหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ